خدا ، خرد ، کوشش

اعضای تیم ما

vahid qasemii

وحید قاسمی

مدیرعامل
ghorbani

محمد قربانی

وب سایت و مارکتینگ
heydary

افسانه مرادی

تحقیق و توسعه و کنترل کیفیت
basaty

عیسی بساطی

معاون مدیر عامل
mirzaee

آرمین میرزایی

مدیر تبلیغات مجازی
soltani

نسیم سلطانی

معاونت نمایندگی ها
soltany

حامد سلطانی

بازرسی کل
naseriann

فرشاد ناصریان

مدیر بازاریابی و فروش
000

سارا مرادی

امور نمایندگی ها
rostam por

وحید رستم پور

امور مالی

hoseini

سمیه حسینی

امور سرمایه گزاری ها
parsa

نفیسه پارسا

معاونت بازاریابی و فروش